2019-09-02

RODO - informacja dla Klientów

1. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego "Smaki Portugalii", przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego
czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest
P.P.H. "GREGIER" s.c. Zbigniew Gregier, Marzena Gregier-Franco
posługujący się numerem Regon: 002025553 oraz numerem NIP: 9521485358;
Siedziba Sprzedawcy : ul. Roty 18, 04-447 Warszawa;
Adres korespondencyjny Sprzedawcy : ul. Roty 18, 04-447 Warszawa;

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.

3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do
złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:
a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści,
zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze
względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres zamieszkania lub pobytu
e) adres do wysyłki

7. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez
Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na
przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp
do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie
danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia?
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uznasz, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?
Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu realizacji wyżej wskazanych celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Powyższe dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu, przy czym przetwarzanie powyższych danych będzie wykorzystywane między innymi do oceny informacji, w których posiadaniu jest lub będzie Administrator danych.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel